Nebojte se leptů (02)

Autor: eleznin modely <zeleznicni.modely(at)trminek.cz>, Tma: Nebojte se lept, Vydno dne: 24. 04. 2004

Začištění dílů
A je zde druhé pokračování našeho miniseriálku o zpracování leptů.

Minule jsme se něco dozvěděli o oddělování dílů a dnes si řekneme něco o technice začištění dílů.


Začištění dílů

U dílů, které mají přídržný můstek z plechu plné tloušťky,a díly, které mají přídržný můstek poloviční tlouštky, ale samy mají plnou tloušťku, a u kterých nám zbyl dlouhý přídrzný můstek, tačistíme nejlépe tak, že zbytek přídržného můstku ucvakneme malými kleštičkami s kvalitním a ostrým ostřím ( obrázek D ). Můstek se snažíme ucvaknout co nejblíže dílu, ale tak, abysme díl nepoškodili. Pokud máme kleštičky s běžným ostřím ( obrázek G ) , ponecháme zbytek můstku raději delší.

brousek na kosu, brousek na nože
Zbytek můstku upilujeme jehlovými pilníčky ( obrázek J), nebo zbrousíme na brusném kameni. Jako brusný kámen můžeme použít buď obyčejný brousek na kosu ( obrázek H ) nebo brusný kámen určený pro broušení nožů ( obrázek I ). Tento konkrétní má navíc tu výhodu, že z jedné strany je hrubší a z druhé strany jemnější. Jehlové pilníčky by měly být s jemným a ostrým sekem.

Při broušení na brusném kameni dáváme pozor na to, abysme při pohybech s dílem po kameni díl drželi vždy kolmo a přitlačovali ho s rovnoměrným tlakem, aby můstky byly broušeny v celé ploše rovnoměrně, a především ke konci broušení nedošlo k soudkovitému podbroušení dílu.

Při pilování jehlovými pilníčky dbáme na to, abysme pilovali pouze můstek, a nepoškodili okolí zbytečnými vrypy pilníčku. S výhodou lze využít upevnění dílu do malého svěráčku s kvalitními a hladkými čelistmi ( obrázek L ). I při pečlivé práci však jen těžko dosáhneme absolutně rovné a čisté hrany dílu, je tedy i v případě začišťování pilníčky nakonec provést několik jemných tahů na brousku a hranu precizně vyhladit a začistit.

Pro odstranění můstků lze využít i různé modelářské brusky nebo modelářské minivrtačky s brusnými kotoučky ( obrázek K ).
jehlové pilníčky


malá elektrická vrtačka
U dílů, které mají přídržný můstek z poloviční síly plechu a které samy mají poloviční tloušťku (například díly číslo 2,3,4,5, a podobně ) se zbytky můstků začistí velmi obtížně. Nejlepších výsledků dosáhneme, pokud díly začišťujeme upnuté do malého svěráčku ( obrázek L ) který má kvalitní hladké (bez rýhování) čelisti. Díl do něu upneme tak, aby nad čelisti vyčnívala pouze jeho velmi malá část se zbytkem můstku, a jemným jehlovým pilníčkem zbytek můstku opatrně upilujeme. Pozor u dílů 2,3,4,5. Tyto díly musíme do svěráčku upnout do čelistí vyložených papírem a utahovat velmi jemně, aby se nepoškodilo znázornění nýtů.