Nebojte se leptů (03)

Autor: eleznin modely <zeleznicni.modely(at)trminek.cz>, Tma: Nebojte se lept, Vydno dne: 16. 05. 2004

Ohýbání dílů
Vítáme Vás u třetího pokračování miniseriálu o zpracování dílů z leptaných stavebnic.

Již umíme díly oddělit, začistit, ovšem řadu z nich je potřeba před sestavením ještě upravit, a sice naohýbat do správného tvaru. Do jakého výsledného tvaru - to nám ukáže podrobný návod ke stavbě.

Jak nejlépe na to, a jaké nářadí použít, to si ukážeme v tomto třetím dílu.


Ohýbání dílů

Díly ohýbáme podle naznačených předleptaných drážek. Nejčastěji se ohyb provádí směrem dovnitř, to znamená, že zeslabená strana plechu s předleptanou drážkou bude po provedení ohybu uvnitř úhlu ohybu, a vnější hranu ohybu bude tvořit hladký plech. U některých dílů je však nutné provést ohyb opačně, tedy tak, že po provedení ohybu bude uvnitř dílu hladký plech, a vně úhlu ohybu bude předleptaná drážka. U každého dílu je v návodu uvedeno, jakým způsoben díl ohnout.

V závislosti na složitosti ohybu, velikosti ohýbané plochy a především délky ohýbané plochy volíme vhodné nástroje, pomocí nichž provedeme ohyb co nejpřesněji a bez zbytečného poškození dílu.
schéma ohybu
Ohnutí dlouhých dílů ( například díl číslo 1 - těleso vážního mostu ) provedeme nejlépe tak, že díl upneme za kratší ohýbanou část do čelistí malého svěráčku ( obrázek L ). Čelisti musí být rovné, hladké, přesně k sobě doléhající, a jejich hrana musí být ostrá a nepoškozená. Upnutí provedeme tak, že spodní hrana proleptané drážky lícuje s horní hranou čelistí svěráčku ( obrázek krok 1 ). Poté tlakem prstů na vyčnívající část dílu ( obrázek krok 2 ) provedeme ohyb ( obrázek krok 3 ). Pokud je ohýbaný díl delší než délka čelistí svěráčku, provedeme ohyb po částech, tedy tak, že mírně ohneme část dílu upnuto ve svěráčku, potom díl posuneme neohnutou částí do čelistí a opět mírně ohneme. Tak postupně po malých krůčcích pokračujeme, až je celý díl ohnut do požadovaného úhlu. Jednotlivá částečná ohnutí musí být poměrně malá, aby nedošlo k nestejnoměrnému ohnutí a k poškození dílu zkroucením.

svěráček, kleštičky, pinzeta
Ostatní díly dle jejich velikosti ohýbáme buď pouze prsty, nebo za pomoci plochých kleštiček ( obrázek F ) nebo pinzety ( obrázek M ).