Nebojte se leptů (01)

Autor: eleznin modely <zeleznicni.modely(at)trminek.cz>, Tma: Nebojte se lept, Vydno dne: 12. 04. 2004

Oddělení dílů
Mnoho modelářů již objevilo výhody stavebnic z leptaného plechu. Je však ještě stále hodně těch, kteří by si sice rádi kolejiště obohatili nějakou tou stavebnicí, ale před zpracováním leptaného plechu mají obavy.

Zde se v tomto malém seriálu pokusíme jejich resepekt před mosazným plechem rozptýlit, a stručně popsat hlavní zásady práce.

Dnes se naučíme oddělovat díly.


Oddělení dílů

Díly vysekneme z plechového rámečku. Používáme buď starší, ale ostrý skalpel ( obrázek A ), nebo vysekávací hrot vybroušený z oceli RADECO ( ocel na soustružnické nože ) ( obrázek B ). Vysekáváme na vhodné podložce, např. kousku silnějšího mosazného plechu ( obrázek C ).

skalpel, vysekávač, podložka
Díly, které mají přídržný můstek z poloviční síly plechu vysekáváme nejlépe skalpelem, a co nejblíže dílu; minimalizujeme tak nutnost pozdějšího začištění hrany dílu. Dáváme pozor, abysme skutečně díl oddělovali v místě přídržného můstku, a díl nepoškodili.

Díly, které mají přídržný můstek z plechu plné tloušťky, vysekáváme nejlépe sekáčem z oceli, a co nejdále od dílu; minimalizujeme tak nebezpečí poškození dílu při vyseknutí. Dbáme na to, abysme při vysekávání díly nepoškodili nebo neohnuli.

U velmi jemných dílů, jako například u dílu číslo 26 ( setrvačníkové kolo váhy ), je oddělení nejlépe provést až na konec, po oddělení okolních dílů, a sice tak, že nůžkami “ostříháme” díl i s okolím rámečku a části rámečku kolem dílu také nastřihneme, a až poté díl vysekneme. Zabráníme tak deformaci dílu, ke které by při vysekávání a městnání materiálu do stran od místa tlaku nástroje nevyhnutelně došlo.

U jiných drobných dílů, jako například u dílu číslo 27 ( vážní pravítko se závažími ) tento postup není nutný, neboť napětí v materiálu při vyseknutí se uvolní vyboulením dílu v místě předleptaného ohybu u vážního závaží, což nezpůsobí poškození dílu.
díl 26


kleště
Dalším možným způsobem bezpečného oddělení dílů s můstky plné tloušťky plechu od plechového rámečku nůže být jejich vyříznutí lupénkovou pilkou ( obrázek na dalších stránkách ), nebo, po stejné přípravě jako na obrázku dílu 26 odstřižení můstku ostrými kleštičkami s kvalitním ostřím ( obrázek D ).