S kterým modelem začít ?

Autor: Železniční modely <zeleznicni.modely(at)trminek.cz>, Téma: F.A.Q., Vydáno dne: 06. 03. 2005

S čím začít ?
Petr: Ahoj. Chtěl jsem se zeptat s kterým leptem bych měl začít, abych se seznámil s obtížností , který by jste mi prosím doporučili pro začátek. Děkuji

Otázka, která se objevila na Shoutboardu, a kterou dostáváme i od ostatních modelářů při osobních setkáních na burzách. A protože odpověď na ni přesahuje možnosti diskusního sloupečku, pokusili jsme se ji shrnout do tohoto článku.


Dá se říci, že žádná z našich stavebnic není tak složitá, aby ji ani začátečník nedokázal sestavit. Je ovšem také pravdou, že každá z nich vyžaduje trochu jiné dovednosti, nebo dovednosti sice stejné, ale užité v různé míře. Zkusíme tedy stručně popsat, co vás při stavbě bude čekat.

Kolejová váha

je poměrně lehce zvládnutelnou stavebnicí, na které modelář použijeme nejširší škálu různých postupů. Každý z nich je však poměrně jednoduchý, navíc takřka "modulární" koncepce (vážní most, vážní budka, vážní stroj) dovoluje některý z modulů při stavbě vynechat nebo zjednodušit.

Při stavbě vážního mostu použijeme (kromě samotného vycvaknutí a začištění díl) především techniku ohýbání. Trochu náročnější na pečlivost a trpělivost je začištění nýtovaných podélníků. Pokud však použijeme doporučený postup jejich uchycení do čelistí svěráčku vyložených silnějším papírem (např. čtvrtka), aby stisknutím nedošlo k poškozený nýtů, a zbytky můstků brousíme jemným smirkovým papírem upevněným na dřevěné liště, neskrývá ani tento díl žádné záludnosti. Při sestavení vážního mostu s výhodou využijeme techniku plošného lepení sekundovým lepidlem.

Při stavbě vážní budky očistíme římsy stejným způsobem jako nýtované podélníky vážního mostu. Vážní budku je možné pájet nebo lepit, rovněž tak římsy, kde se rozhodneme podle zručnosti. Střecha, skládající se ze tří vrstev, nám nabízí dostatek prostoru pro procvičení prostorového ohýbání dílů. Opět se nejedná o složitou operaci. Spojení střechy je mnohem výhodnější provést plošným pájením pájecí pastou (viz článek o pájení). V nouzi však není vyloučeno ani sekundové lepidlo. Drobné díly, jako ramena vážního návěstidla a třmen jeho uchycení jsou obsaženy dvakrát, nemusíme mít tedy obavy z jejich zničení nebo ztráty.

Vážní stroj vyžaduje trpělivou práci s jemnými díly. Nabízí se však jeho možné zjednodušení vypuštěním těch nejtitěrnějších (například instalace klikové hřídele a klikových ramen). Pokud si někdo netroufá, může vážní stroj úplně vypustit, a doplnit jej třeba za určitý čas, kdy stavbou dalších stavebnic nabude jisté zručnosti.

Obrysnice

je trochu netypickou stavebnicí. Nevyžaduje totiž rozsáhlé zpracování velkých plošných konstrukčních dílů, ale především přesnou práci při výrobě dílů z mosazných trubiček (viz článek o jejich výrobě). Zpracování leptaných dílů tkví především v dokonalém začištění tenkých leptaných tyčinek. Ovšem s pomocí jemného smirkového papíru na dřevěné liště to není nijak obtížné. Rám obrysnice se sestavuje navlékáním mosazných trubiček a dílů na mosazný drát, tímto jednoduchým způsobem je zajištěna potřebná geometrická přesnost. Zde doporučujeme použít sekundové lepidlo. Naopak, při sestavení "šibenice" nebo vzpěrných sloupků rámu je lepší použít pájení. Pájení musí být přesné a jemné, i tak se ale nevyhneme jemnému a citlivému začištění pájených míst (viz článek o pájení). Jinak i zde je v případě nouze možné využít sekundové lepidlo.

Popelová jáma

je snad nejjednodušší stavebnicí z naší dosavadní nabídky. Zpracovávají se poměrně rozměrné díly, jejich začištění je také velmi jednoduché. Pouze při ohýbání dílů je třeba jisté zručnosti, neboť se ohýbají poměrně dlouhé díly (ohýbáme v čelistích svěráčku po částech a postupně), v případě krátkých protisměrných ohybů použijeme ploché kleštičky s hladkými čelistmi. Sestavení jámy je možné pomocí pájení nebo i sekundovým lepidlem. Jemné díly, jako jsou podkladnice k uchycení kolejnic jsou použitelné prakticky bez začišťování, odpadá tedy riziko jejich poškození. I tak je jich však ve stavebnici několik navíc, nemusíme mít tedy strach ani z jejich ztráty. Uchycení k dřevěné liště znázorňující podélný pražec je díky přiložené vrtací šabloně velmi jednoduché. I zde se nabízí zjednodušení pro ty, kteří z nějakého důvodu budou mít před touto prací obavy. Dřevěný pražec s individuálními podkladnicemi je totiž možné nahradit standardní modelovou kolejnicí, ze které ostrým nožem vyřízneme "vnitřek" a "vnějšek" pražců. Tím dostaneme model jámy, který také můžeme na našich železnicích nalézt.

Závěr

Pro začátečníka je možné doporučit model kolejové váhy, který nabízí k procvičení a seznámení širokou škálu činností a úkonů, které však začínajícímu modeláři nebudou činit nepřekonatelné problémy. Výhodou je také možnost vypustit některé "prozatím" obtížnější uzly, a vrátit se k nim po získání potřebné zručnosti.

Pro začátečníka již s jistými zkušenostmi s pájením (i třeba tištěných spojů z elektroniky) je možné doporučit i model obrysnice. Předtím než se tak rozhodne by ale měl posoudit, zda zvládne přesnou výrobu trubiček (ovšem ani zde se nejedná o nic složitého), která je pro správný tvar a funkci obrysnice docela podstatná.

Nejjednodušší na sestavení je model popelové jámy. Začátečníkům však raději doporučujeme předchozí dva modely, neboť jejich instalace do kolejiště nevyžaduje rozsáhlejší úpravy (řezání do základní desky pro jámu, ostatní jsou plošné modely k "posazení" do kolejiště) a úspěšně sestavené modely jsou jednodušeji a rychleji upotřebitelné. Rovněž případný "neúspěch" při stavbě je méně finančně citelný.

Začátečníkům ještě jedna rada. Pokud si nevíte rady, potřebujete poradit se stavbou a podobně, zeptejte se zde. Je zde mnoho modelářů, kteří mají stavbu našich modelů úspěšně za sebou a rádi vám poradí různé triky a fígle. A pokud je pošlou i nám, rádi je zveřejníme.